Instructiuni DV-2025 – Intrebari frecvente 26-30

26. Câte persoane vor fi selecţionate pentru DV-2025?

Pentru programul DV-2025 sunt disponibile 55.000 de vize DV. Pentru că este posibil ca un anumit număr din primele 55.000 de persoane selectate să nu se califice pentru vize sau să nu continue cu procesarea cazurilor lor până la eliberarea vizelor, vor fi selecţionate mai mult de 55.000 de înregistrări pentru a se asigura că toate vizele DV disponibile vor fi eliberate. Totuși, acest lucru înseamnă de asemenea, că este posibil să nu fie un număr suficient de vize pentru toţi cei selectaţi. Departamentul face acest lucru în încercarea de a folosi cât mai multe din cele 55.000 de vize pe cat este posibil.

Puteţi verifica prin Verificarea Statutului Înregistrării disponibil pe pagina E-DV dacă aţi fost selecţionat pentru procesarea vizei şi care este locul dvs. pe listă. Interviurile pentru programul DV-2025 vor începe în octombrie 2024 pentru cei selecţionaţi care au înaintat toate documentele preliminare interviului şi celelalte informaţii cerute prin instrucţiunile din notificare. Selecţionaţii care prezintă toate informaţiile cerute vor fi informaţi despre programarea interviului lor prin Verificarea Statutului Înregistrării disponibil pe pagina E-DV cu patru până la şase săptămâni înainte de interviul programat cu ofiţerii consulari ai Statelor Unite la posturile din străinătate.

În fiecare lună vor fi eliberate vize acelor solicitanţi care se califică în decursul acelei luni, atâta timp cât există numere de viză disponibile. Odată ce toate cele 55.000 de vize DV vor fi eliberate, programul se va încheia. Este posibil ca numerele de viză sa se termine înainte de septembrie 2025. Solicitanţii selecţionaţi care doresc să primească vize trebuie să fie pregătiţi să acţioneze prompt asupra cazurilor lor. Faptul că aţi fost selecţionat în mod aleatoriu nu vă garantează că veţi primi o viză, sau chiar șansa de a solicita o viză sau de a programa un interviu de viză. Selecţionarea înseamnă doar că puteţi solicita o viză Diversity. Dacă numărul dvs. de caz devine eligibil pentru procesarea finală, este posibil să faceți o solicitare de viză și potențial să vi se elibereze o viză Diversity. Un număr maxim de 55.000 de vize pot fi eliberate unor astfel de solicitanţi.

27. Cum vor fi selecţionaţi castigatorii?

Notificări oficiale despre selecţie se vor face prin Verificarea Statutului Înregistrării disponibil începând cu 4 mai 2024 până la 30 septembrie 2025, pe pagina E-DV la adresa dvprogram.state.gov. Departamentul de Stat nu trimite celor selecţionaţi înştiinţări prin poştă sau e-mail. Orice notificare prin e-mail sau prin poştă care vă anunţă că aţi fost selecţionat să primiţi o viză DV care nu vine din partea Departamentului de Stat nu este legitimă. Orice comunicare prin e-mail pe care o veţi primi din partea Departamentului de Stat vă va direcţiona către pagina Verificării Statutului Înregistrării pentru noi informaţii despre solicitarea dvs. Departamentul de Stat nu vă va cere niciodată să trimiteţi sume de bani prin poştă sau prin orice alt serviciu de livrare, cum ar fi Western Union, decât în cazul în care vă ajustați statutul. Vedeți această pagina de internet pentru mai multe informații despre ajustarea statutului

Toate înregistrările primite din fiecare regiune sunt numerotate individual; şi, la încheierea perioadei de înregistrare, un computer va selecţiona aleatoriu câştigătorii dintre toate înregistrările primite pentru fiecare zonă geografică. În cadrul fiecărei regiuni, prima înregistrare selecţionată la întâmplare va deveni primul caz înregistrat, a doua înregistrare selecţionată, al doilea caz înregistrat, etc. Toate înregistrările primite în cadrul fiecarei regiuni în perioada de înregistrare stabilită vor avea şanse egale să fie selecţionate. Când o înregistrare a fost selecţionată, aplicantul va fi înştiinţat prin Verificarea Statutului Înregistrării disponibil începând cu 4 mai 2024 pe pagina web E-DV dvprogram.state.gov. Dacă sunteţi selecţionat şi răspundeţi instrucţiunilor furnizate online prin Verificarea Statutului Înregistrării, Departamentul de Stat prin Centrul Consular Kentucky (KCC) va procesa cazul până când cei selecţionaţi sunt informaţi să se prezinte la interviurile pentru viză la birourile Ambasadelor sau Consulatelor Statelor Unite sau până când cei care se află în Statele Unite şi aplică pentru ajustarea statutului o fac la un birou al USCIS în S.U.A.

28. Deja sunt în Statele Unite. Dacă sunt selecţionat, pot să-mi ajustez statutul prin USCIS?

Da, în cazul în care vă calificaţi să vă ajustaţi statutul în condiţiile Secţiunii 245 a INA (Immigration and Nationality Act), puteţi solicita Biroului pentru Cetăţenie şi Servicii de Imigrare (USCIS) ajustarea statutului la cel de rezident permanent. Trebuie să vă asiguraţi că USCIS poate încheia acţiunea în cazul dvs., inclusiv procesarea oricăror dependenţi, soţi sau soţii şi copii sub 21 de ani, aflaţi peste hotare, înainte de 30 septembrie 2025, deoarece la acea dată expiră eligibilitatea dvs. în cadrul programului DV-2025. Departamentul de Stat nu va mai aproba niciun număr de viză sau ajustare a statutului pentru programul DV-2025 după miezul nopţii, ora de vară a Coastei De Est a zilei de 30 septembrie 2025, indiferent de circumstanţă.

29. Dacă sunt selecţionat, cât timp sunt îndreptăţit să solicit viza?

Dacă sunteţi selecţionat in programul DV-2025 sunteţi îndreptăţit să solicitaţi eliberarea vizei numai în timpul anului fiscal 2025 al Guvernului S.U.A., care se desfăşoară de la 1 octombrie 2024 până la 30 septembrie 2025. Încurajăm persoanele selecţionate să solicite vize cât de devreme posibil, de îndată ce rangul cazurilor lor de loterie devin eligibile pentru procesare ulterioară.

Fără excepţie, toţi solicitanţii selecţionaţi şi eligibili trebuie să obţină vizele sau să îşi ajusteze statutul până la sfârşitul anului fiscal. Nu există posibilitatea de a transfera beneficiile DV în anul următor de către persoanele selecţionate care nu obţin vize până la data de 30 septembrie 2025 (sfârşitul anului fiscal). De asemenea, soţii/soţiile şi copiii care au statut derivativ conferit de înregistrarea în programul DV-2025 pot obţine vize în categoria DV numai în perioada dintre 1 octombrie 2024 şi 30 septembrie 2025. Solicitanţii care aplică peste hotare vor primi o înştiinţare de programare de la Departamentul de Stat prin intermediul Verificării Statutului Înregistrării (Entrant Status Check) pe pagina de internet E-DV cu patru până la şase săptămâni înainte de data programată pentru interviu.

30. Dacă un solicitant DV selecţionat decedează, ce se întâmplă cu cazul respectiv?

Dacă o persoană selecţionată în cadrul programului DV decedează în orice moment înainte de a fi călătorit în Statele Unite sau înainte de a îşi fi ajustat statutul, cazul DV este închis automat. Soţul sau soţia şi copiii persoanei selecţionate decedate nu vor mai fi îndreptăţiţi să solicite vize DV. Dacă le-au fost deja eliberate vize, acestea vor fi revocate.

Citeste mai departe » Intrebari frecvente 31-33