Instructiuni DV-2025 – Criterii de calificare

Cerinţa #1: Persoanele născute în ţările cu cele mai mici rate de imigrare de pana acum in Statele Unite pot participa.

Dacă nu sunteţi născut(ă) într-o ţară cu cele mai mici rate de imigrare de pana acum in Statele Unite, mai există alte două mijloace prin care vă puteţi califica să participaţi.

  • Soţul/Soţia s-a născut într-o ţară cu cele mai mici rate de imigrare de pana acum in Statele Unite? Dacă da, puteţi face apel la ţara în care s-a născut soţul/soţia, cu condiţia ca atât dvs. cât şi soţul/soţia să fiţi menţionaţi pe cererea de participare selecţionată, să primiţi vize DV, şi să intraţi simultan în Statele Unite.
  • Dvs. v-aţi născut într-o ţară care NU are cele mai mici rate de imigrare de pana acum in Statele Unite, dar în care niciunul din părinţii dvs. nu este născut sau nu a locuit legal la data la care v-aţi născut? Dacă da, puteţi face apel la ţara în care s-a născut unul dintre părinţii dvs., dacă este o ţară ai căror nativi se califică pentru programul DV-2025. Pentru mai multe informaţii, accesaţi pagina Întrebări Frecvente.

Cerinţa #2: Fiecare solicitant principal DV trebuie să îndeplinească cerinţa programului DV de educaţie/experienţă în muncă având fie:

  • cel puțin diplomă de bacalaureat sau echivalentul educaţiei liceale în S.U.A., definit ca absolvirea a 12 clase elementare şi secundare;

SAU

  • doi ani de experienţă în muncă în ultimii cinci ani într-o ocupaţie care presupune cel puţin doi ani de pregătire profesională sau experienţă pentru a profesa. Pentru a determina calificarea pe baza experienţei în muncă se va folosi baza de date O*NET OnLine a Departamentului Muncii al S.U.A.

Pentru mai multe informaţii despre criteriul de calificare pe baza experienţiei în muncă, vezi Întrebări Frecvente.

Nu depuneti o cerere de înregistrare în programul DV decât dacă îndepliniţi ambele cerinţe (Cerinţa #1 si Cerinţa #2).

Citeste mai departe » Perioada de înregistrare