Instructiuni DV-2025 – Intrebari frecvente 1-4

CALIFICARE

1. Ce înseamnă termenii “nativ” şi “alocare”?

Nativ se referă în mod obişnuit la o persoană născută într-o anumită ţară, indiferent de ţara unde persoana îşi are reşedinţa sau de ţara al cărei cetăţean este. Nativ se referă de asemenea, la cineva îndreptăţit să fie alocat altei ţări decât cea în care s-a născut în conformitate cu prevederile secţiunii 202(b) a Legii de Imigrare şi Naţionalitate.

Deoarece se fixează o limitare numerică asupra imigranţilor care intră dintr-o anumită ţară sau regiune geografică, fiecare persoană este alocată unei ţări. Alocarea dvs. se referă la ţara în a cărei cotă sunteţi inclus. Țara dvs. de “calificare” va fi în mod normal ţara în care v-aţi născut. Totuși, puteți să alegeți ca țară pentru calificare țara în care s-a născut soția/soțul dvs. sau țara de naștere a oricăruia dintre părinţii dumneavoastră dacă v-ați născut într-o țară în care niciunul dintre părinții dvs. nu s-a născut sau nu a fost rezident la data nașterii dvs. Acestea trei sunt singurele opțiuni de selectare a țării de calificare.

Listarea incorectă a unei ţări de „participare” sau „alocare” (de exemplu, una la care aplicantul nu poate să justifice cererea de alocare), va descalifica înregistrarea pentru DV-2024.

2. Pot să aplic şi dacă nu m-am născut într-o ţară care se califică în program?

Sunt două situaţii în care v-aţi califica să aplicaţi. Întâi, dacă soţul/soţia cu statut derivativ s-a născut într-o ţară care se califică, dumneavoastră puteţi cere să fiţi alocat acelei ţări. Deoarece calificarea dumneavoastră se bazează pe soţul/soţia dumneavoastră, vi se va elibera o viză de imigrare DV-1 numai dacă şi soţul/soţia dumneavoastră se califică şi i se eliberează o viză DV-2. Amândoi trebuie să intraţi împreună în Statele Unite folosind vizele DV. În aceeaşi manieră, copilul dvs. minor dependent poate fi “alocat” ţării de naştere a unuia dintre părinţi.

Al doilea, puteţi fi “alocat” ţării de naştere a oricăruia dintre părinţii dumneavoastră numai dacă niciunul dintre părinţii dumneavoastră nu s-a născut sau nu a fost rezident în ţara în care v-aţi născut, la momentul naşterii dumneavoastră. În general, nu sunt considerate rezidente ale unei ţări în care nu s-au născut sau nu s-au naturalizat, persoanele care se aflau acolo doar în vizită, temporar la studii în ţara respectivă, sau staţionate temporar pentru afaceri sau din considerente profesionale, fiind angajate de o companie sau un guvern al altei ţări, alta decât cea în care s-au născut.

Dacă solicitaţi o alocare alternativă prin una din situaţiile de mai sus, trebuie să furnizaţi o explicaţie pe formularul de înregistrare E-DV la punctul #6.

Listarea incorectă a unei ţări de „participare” sau „alocare” (de exemplu, una la care aplicantul nu poate să justifice cererea de alocare), va descalifica înregistrarea dvs.

3. De ce persoanele născute în anumite ţări nu se califică să participe la programul DV?

Vizele de imigrare DV sunt menite să ofere o oportunitate de imigrare persoanelor care nu provin din ţări cu o “rată ridicată de admitere” în S.U.A. Legea defineşte ţări cu “rată ridicată de admitere” ca fiind acele ţări din care au emigrat în Statele Unite în ultimii cinci ani un număr total de 50.000 de persoane în categoriile bazate pe legături de familie şi pe oferte de lucru. În fiecare an, Biroul de Cetăţenie şi Servicii de Imigrare al S.U.A. calculează cifrele corespunzătoare numărului de persoane care au imigrat şi care şi-au ajustat statutul în S.U.A. pe baza legăturilor de familie şi a ofertelor de lucru pentru cei cinci ani precedenţi, pentru a identifica acele ţări care sunt considerate cu “rată ridicată de admitere” şi ca o consecinţă, ai căror nativi nu se vor califica să participe în programul anual Diversity Visa. Deoarece acest calcul se efectuează anual, lista ţărilor ai căror nativi se califică sau nu se califică se poate modifica de la un an la altul.

4. Ce număr de vize în programul DV-2025 vor merge către nativi din fiecare regiune geografică şi ţară care se califică în program?

Biroul pentru Cetăţenie şi Servicii de Imigrare al Statelor Unite (USCIS) determină limitele regionale pentru fiecare an conform unei formule prevăzute în secţiunea 203(c) a Legii de Imigrare şi Naţionalitate. Numărul de vize care va fi eliberat în final de către Departamentul de Stat nativilor din fiecare ţară va depinde de limitele regionale stabilite, de câte persoane aplică din fiecare ţară şi câţi dintre cei selecţionaţi se califică să primească vize. Nu se pot elibera mai mult de şapte la sută din numărul total de vize nativilor din fiecare ţară.

Citeste mai departe » Intrebari frecvente 5-8