Instructiuni DV-2025 – Intrebari frecvente 5-8

5. Care sunt cerinţele pentru criteriul educaţional sau al experienţei profesionale?

Legea de imigrare a Statelor Unite şi reglementările cer ca fiecare aplicant DV să fie cel puţin absolvent de liceu, adică să aibă diplomă de bacalaureat, sau să aibă cel puţin doi ani de experienţă în muncă, în ultimii cinci ani, într-o meserie care necesită cel puţin doi ani de pregătire sau experienţă. Aplicanţii trebuie să fie absolvenţi de liceu, adică absolvenţi a douăsprezece clase elementare şi secundare în S.U.A. sau, într-o altă ţară, absolvenţi ai unor cursuri formale elementare şi secundare comparabile cu liceul în S.U.A. (diploma de bacalaureat). Numai cursurile formale îndeplinesc aceste cerinţe; cursurile prin corespondenţă sau certificatele de echivalare (ca de exemplu General Equivalency Diploma G.E.D.) nu sunt acceptate. Dovezile referitoare la educaţie sau la experienţa profesională trebuie prezentate ofiţerului consular la data interviului pentru viza de imigrare.

Dacă nu îndepliniți criteriile de calificare educaționale sau pe baza experienței profesionale, înregistrarea dvs. va fi descalificată și nu veți putea primi vize nici dvs. nici membrii familiei dvs.

6. Ce ocupaţii se califică în cadrul programului DV?

Pentru a determina calificarea pe baza experienţei profesionale, Departamentul de Stat va folosi Baza de date O*NET OnLine a Departamentului Muncii al Statelor Unite (DOL – Department of Labor). Baza de date O*NET OnLine grupează experienţa profesională în cinci „zone de lucru.” În timp ce multe ocupaţii sunt listate pe pagina de web a DOL, nu toate ocupaţiile se califică în programul DV. Pentru a vă califica în programul DV pe baza experienţei profesionale, trebuie ca în ultimii cinci ani, cel puţin doi ani să fi lucrat într-o ocupaţie care este clasificată ca Pregătire Profesională Specifică (SVP) clasa 7.0 sau mai mare.

Dacă nu îndepliniți criteriile de calificare educaționale sau pe baza experienței profesionale, înregistrarea dvs. va fi descalificată la data interviului și nu veți putea primi vize nici dvs. nici membrii familiei dvs.

7. Cum găsesc ocupaţiile care se califică în baza de date O*NET OnLine a Departamentului Muncii?

Când vă aflaţi pe pagina de Internet O*NET OnLine urmaţi aceşti paşi pentru a afla dacă ocupaţia dvs. se califică.
1. La «Find Occupations» selectaţi «Job Family» din meniu;
2. Parcurgeţi cu cursorul «Job Family», alegeţi un domeniu şi apăsaţi pe «GO»;
3. Apăsaţi pe linkul ocupaţiei dvs. specifice; si
4. Selectaţi căsuţa «Job Zone» pentru a găsi numărul zonei de lucru şi gradul de pregătire profesională specifică.

Ca un exemplu, selecţionaţi ingineri aerospaţiali. În josul sumarului raportului care descrie această clasă de ocupaţii, sub secţiunea Job Zone, veţi găsi zona de lucru 4, gradul de pregătire profesională specifică, SVP, între 7.0 şi 8.0. Folosind acest exemplu, ingineria aerospaţială este o ocupaţie care se califică.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi pagina de Internet Diversity Visa – List of Occupations.

8. Este o vârstă minimă pentru a aplica pentru programul E DV?

Nu există o vârstă minimă pentru a aplica, dar cerinţa de a avea o diplomă de bacalaureat sau experienţă profesională pentru fiecare solicitant principal la momentul la care face aplicaţia va descalifica efectiv majoritatea persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

Citeste mai departe » Intrebari frecvente 9-12